cropped-uusinlogo.jpg

 

 

Perunkirjoitukseen ja asiakirjojen laadintaan erikoistunut yritys.  Perunkirjoitukset – perukirjat – testamentit.

Perunkirjoitusten lisäksi teemme perukirjoja täydentämään ositus- ja perinnönjakokirjat. Laadimme Teille avioehtosopimukset, testamentit, edunvalvontavaltuutukset ym. elämäntilanteessanne tarpeelliset asiakirjat, joiden puuttuminen saattaa tulevaisuudessa aiheuttaa menetyksiä tai hankaluuksia Teille itsellenne tai läheisillenne.

Perukirja on perunkirjoituksesta laadittu asiakirja, joka toimii perintöveroilmoituksena verotoimistolle.  Perintöverotus toimitetaan perukirjan perusteella ja peruskirjan ja jakokirjan perusteella, jos perinnönjako on jo ennätetty toimittaa.

Aviovarallisuusjärjestelmämme perustana on omaisuuden erillisyys avioliiton aikana ja sopimusvapaus. Osituksessa puretaan aviovarallisuussuhde. Osituksen johtavana periaatteena on puolittamisperiaate. Ositussopimuksella ja laaditulla osituskirjalla on vaikutuksia omistusten ja vastuiden muutoksen lisäksi perintöverotukseen ja mm. tuloverotukseen /luovutusvoittoverotus.

Perinnönjaossa puretaan kuolinpesän yhteishallinto, jolloin perinnönjakokirja on omistusoikeuden saantokirja. Perinnönjaon johtavana periaatteena on tasajaon periaate, vaikka jako voidaankin toimittaa sopimusjakona. Omistusoikeuden muutos rekisteröidään kiinteistöjen osalta lainhuutorekisteriin ja asunto – osakkeiden osalta yhtiön osake- ja osakasluetteloon.

Testamentti, edunvalvontavaltakirja ja hoitotahto  ovat vanhuuden, huonokuntoisuuden ja kuoleman varalle laadittavia asiakirjoja, jotka ilmaisevat oman tahtonne, kun olette itse toimintakyvytön ja miten omaisuutenne jaetaan, kun Teitä ei enää ole. Testamentilla voidaan määrätä eloonjäävien taloudellisista olosuhteista kuoleman jälkeen. Mitä tapahtuu digitaaliselle jäämistöllesi? Tee siitäkin testamenttimääräys, niin perintösi on tältäkin osin hallinnoitavissa. Testamentti voi sisältää myös avioehtoa koskevan määräyksen, jolla rajoitetaan testamentinsaajien puolisoiden avio-oikeutta. Avioehtosopimus on kuitenkin ensisijainen asiakirja, jolla puolisot voivat sulkea pois avio-oikeuden esim. maatila perinnöistään. Toisaalta laadimme varallisuutta koskevat testamentit myös keskinäisen testamentin muotoon, silloin kun halutaan turvata molempien testamentintekijöiden tasapuolinen asema toisen kuoltua. Testamentilla voidaan toteuttaa perinnönjättäjän toiveet siitä, mitä hänen jättämälleen omaisuudelle tapahtuu, kun hän on kuollut. Perintökaaren säännökset ja lainsäädäntö eivät ole riittäviä kaikkiin tilanteisiin.

Tarvitsette ehkä useita asiakirjoja elämän loppupään lähestyessä ja jo paljon ennen sitä. Laadimme Teille ohjeittenne mukaan testamenttimuotoiset asiakirjanne, avioehtosopimukset, lahjakirjat  ja muut tarvitsemanne asiakirjat. Huomioimme myös perintö- ja lahjaverotusta koskevat tämänhetkiset säännökset ja tulkinnat.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme asiakaslähtöiseen tapaan toimia, koska tyytyväinen asiakas on meidän arvoissamme ylimpänä. Pyrimme kaikessa toiminnassamme joustavuuteen asiakkaan ehdoilla.

Facebook

 

Hakusanoja:

perunkirjoitus ja asiakirjapalvelu
perintöverotus perinnönjako perukirja perintövero lahjavero testamentti
omaisen kuolema läheisen kuolema verolaki yhtiöverotus osakeyhtiöverotus
yhtiön veroilmoitus
osakeyhtiön veroilmoitus sukupolvenvaihdos lakiosa rintaperillinen perheoikeus
perintöoikeus juristi laskentatoimi lakiapu inheritage inheritance taxreturn taxreport