HINNASTO

Perunkirjoitukset asiakirjan laatiminen, alkaen 200,00 euroa (sukuselvitys ja tositteet varoista ja veloista)

Perunkirjoitus ja perukirja

Eronneen tai naimattoman henkilön jälkeen alkaen 300,00 €

Lesken jälkeen alkaen 400,00 €

Avioliitossa / rek. parisuhteessa olleen
jälkeen alkaen 500,00 €

Avoliitossa (avosuhdelaki) olleen jälkeen alkaen 400,00 €

tavanomainen jäämistö

Perukirja ja jakokirja pakettina  800,00 €

Perukirja ja osituskirja pakettina 700,00 €

Osituskirja 400,00 € ja jakokirja 400,00 € yksittäin keskimäärin

Ositus- ja perinnönjakokirja  600,00 € keskimäärin

Muut palvelut tapaus kohtaisesti